POLECENIE ALTER TABE

ALTER TABLE zmienia właściwości istniejącej tabeli stworzonej instrukcją CREATE TABLE. Instrukcja może być wykonywana tylko przez właściciela schematu, w którym znajduje się dana tabela.

Polecenia:

1.Dodawanie kolumny

  • ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD nazwa_kolumny typ_kolumny AFTER nazwa_istniejącej_kolumny;

2.Usuwanie kolumny

  • ALTER TABLE nazwa_tabelii DROP COLUMN nazwa_kolumny;

3. Zmiana nazwy i typu danych

  • ALTER TABLE nazwa_tabeli CHANGE stara_nazwa nowa_nazwa typ_danych;
  • ALTER TABLE nazwa_tabeli MODIFY nazwa_kolumny typ_danych;

4.Wiązanie tabel

  • ALTER TABLE tabel_podrzędna ADD CONSTRAINT nazwa_relacji FOREIGN KEY (kolumna_podrzędna) REFERENCES kolumna_nadrzędna(nazwa_kolumny);

Dodaj komentarz