Polecenie Net User – czyli jak założyć użytkownika w CMD

Istnieje wiele różnych podejść do tematu zakładania kont użytkowników w systemie Windows. Jednym z nich, a zarazem sprawiającym najwięcej trudności jest wykorzystanie do tego celu wbudowanej konsoli.

Na początek wpisując polecenie NET USER (wielkość liter nie ma znaczenia) dostaniemy w odpowiedzi listę aktualnie stworzonych kont na komputerze.

Bez tytułu

  • Administrator-Wbudowane konto do administrowania komputerem/domeną
  • Student- Konto założone w celu użytkowania systemu
  • Gość-Wbudowane konto do dostępu do komputera/domeny dla gościa
  • WDAGUtilityAccount-Konto użytkownika zarządzane i używane przez system na potrzeby scenariuszy obejmujących użycie funkcji Windows Defender Application Guard.
  • Konto domyślne-Konto użytkownika zarządzane przez system.

Pierwszą najprostszą operacja będzie założenie nowego konta. Aby to uczynić, należy wpisać polecenie:

NET USER (nazwa użytkowania) /add

Bez tytułu

Jak widzimy, konto zostało utworzone pomyślnie.  Następną operacją będzie dodanie hasła do tego konta poprzez kolejne polecenie:

NET USER (nazwa_użytkownika) (hasło_użytkownika)

Bez tytułu

Jak widać, hasło w postaci abc zostało dodane, dodatkową opcją jest wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

  • Przy dodawaniu hasła po spacji dodać przełącznik:  NET USER (nazwa_użytkownika) (hasło_użytkownika) /logonpasswordchg:yes
  • Lub osobno:   NET USER (nazwa użytkowania)  /logonpasswordchg:yes


Bez tytułu

Do dyspozycji mamy też również inne przełączniki takie jak:

Nazwa    Zapis     Przykład 
Zablokowanie możliwości zmiany hasła:    /passwordchg:no
Ustawienie komentarza do konta    /comment:”treść_komentarza”
Dodanie pełnej nazwy konta:     /fullname:”Pełna nazwa”
Dezaktywacja kotna:     /active:no
Ustawienie daty wygaśnięcia konta:     /expires:{data}     /expires:21/03/16
Ograniczenie czasu pracy użytkownika:     /times:{czas}     /times: Pn-Wt,15-19

Konto możemy również przypisać do grupy lokalnej, wykorzystując polecenie:

net localgroup (nazwa_grupy) (nazwa_konta) /add

       Przykład:

       net localgroup administratorzy Stefan /add

Na sam koniec pozostało nam usunięcie naszego konta poleceniem:

user (nazwa_konta) /del

       Przykład:

       user Stefan /del

I to już będzie na tyle, z podstawowych poleceń związanych z zakładaniem kont użytkowników w CMD.

Dodaj komentarz