PROGRAMOWANIE DROGĄ DO SUKCESU !

W ramach zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole prowadzone są cotygodniowo zajęcia
z programowania w języku C/C++.

programowanie

Dla uczniów ZSZ uczęszczających do Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz piątki w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

Dla uczniów klas gimnazjalnych (2,3) oraz podstawowych (6,7) z Przeworska, Gorliczyny, Dębowa oraz Studziana zajęcia odbywają się we wtorki, środy oraz czwartki w wymiarze jednej godziny zegarowej.

Zajęcia prowadzi trzech nauczycieli ZSZ (Stanisław Mrugała, Ryszard Pieczonka, Krzysztof Mucha) oraz czterech uczniów klas informatycznych:

  • Rybak Aleksandra (3TI),
  • Osikowski Mateusz (3TI),
  • Kisiel Tomasz (2TI),
  • Maziarz Jakub (4TEI).

Kurs realizowany jest od podstaw dla uczniów rozpoczynających zajęcia, dla pozostałych – kontynuowany. Uczniowie mogą korzystać z materiałów przygotowanych przez prowadzących zajęcia bądź też innej literatury fachowej.


Główne cele zajęć z programowania:

1) Kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej

2) Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach

3) Uatrakcyjnienie procesu nauczania

4) Możliwość zdobycia prestiżowych certyfikatów z programowania w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco

5) Stworzenie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne stworzenie programu komputerowego, gry, aplikacji, zbudowanie robota wraz z jego zaprogramowaniem, itp)

6) Stymulowanie rozwoju intelektualnego uczniów

7) Skupienie uwagi uczniów na zawodzie przyszłości jakim jest programista

8) Pokazanie umiejętności uczniów szkoły szerszemu forum (wyjście na zewnątrz)

9) Zorganizowanie konkursu (olimpiady) w programowaniu indywidualnym oraz grupowym dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych współpracujących z naszą szkołą

10) Uczniowie wyróżniający się na zajęciach będą prowadzić szkolenia dla swoich rówieśników co ma spowodować wzrost samooceny oraz rozbudzenie kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach nauki

11) Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz promocja aktywnych metod nauczania i uczenia się co ma niewątpliwy wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz jej prestiżu

12) Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo w branży informatycznej

13) Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas egzaminów z kwalifikacji zawodowych (E.14 oraz wg nowej podstawy programowej szkolnictwa zawodowego EE.09) obejmujących zagadnienia z programowania

14) Wykorzystujemy narzędzia e-learningowe (platforma certyfikacyjna NETACAD) przystosowane do pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami dając możliwość naszym uczniom rozwijanie swoich zainteresowań związanych z programowaniem i nie tylko.

developer-icon-17862 programmer-1835333_960_720


W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco działającej w naszej szkole uczniowie klas informatycznych mogą zdobywać międzynarodowe certyfikaty związane z programowaniem:

1) CPA: Programming Essentials in C++

2) CLA: Programming Essentials in C

3) CPP: Advanced Programming in C++

4) NDG Linux Essentials (praca w powłokach bash, csh – programowanie związane z pisaniem skryptów m.in
w języku C)

5) IoT Fundamentals: Hackathon Playbook – kompleksowy zestaw narzędzi i szablonów umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie maratonu projektowania z wykorzystaniem najlepszych praktyk i wiedzy teoretycznej zgromadzonej na podstawie maratonów programowania IoT organizowanych na całym świecie
w ramach Networking Academy i przez inne podmioty

Oferta jest ciągle rozbudowywana !


zajęcia

sukces !

Zobacz nas na Facebook’u ! —> Liga Niezwykłych Programistów

Dodaj komentarz