Python tutorial #3 – Boolean

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy typ danych bool. Służy on do określania wartości typu prawda/fałsz. Ten typ danych może przyjąć tylko te dwie wartości, tj.: True oraz False (należy tutaj pamiętać o tym, że w Pythonie są one zapisywane wielką literą, w przeciwieństwie do np. JavaScriptu).


Możemy zapisać wyrażenie logiczne, które Python sam sprawdzi za nas i podstawi w to miejsce wartość True lub False. Warto tu też wspomnieć, że False jest równe 0, a True 1.

Operatory porównania

Operatory porównania w Pythonie, zupełnie podobnie jak w innych językach, to:
  1. == - operator porównania - sprawdza, czy dwie wartości są identyczne
  2. > - znak większości - sprawdza, czy pierwsza wartość jest większa od drugiej
  3. < - znak większości - sprawdza, czy pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej
  4. != - nierówność - sprawdza, czy podane wartości nie są
  5. sobie równe
  6. >= - większe lub równe - sprawdza, czy pierwsza wartość jest większa lub równa drugiej
  7. <= - większe lub równe - sprawdza, czy pierwsza wartość jest mniejsza lub równa drugiej
  8. and - (lub &) łączy dwa różne wyrażenia i zwraca wartość True tylko i wyłącznie wtedy, gdy oba te wyrażenia także zwróciły tę wartość
  9. or - (lub |) łączy dwa różne wyrażenia i zwraca wartość True wtedy, gdy przynajmniej jedno z dwóch wyrażeń zwróciło tę wartość

Bool w praktyce

# zapisujemy wyrażenie "10 większe od 5". Z matematyki wiemy, że jest to nierówność prawdziwa, zatem zwrócona w tym miejscu wartość to True (w konsoli zostanie wypisane True)
print(10 > 5)

# zapisując to samo, ale ze znakiem mniejszości, otrzymamy oczywiście wartość False
print(10 < 5)

# oczywiście służy to do np. zmiennych, a nie stałych wartości
x = 7
print(x == 7) # True
print(x == 2) # False

# przykłady innych operatorów
print(2 != 10) # True
print(2 >= 2) # True

Dodaj komentarz