Tablice w PHP – cz.1

Na wstępie zacznijmy od powiedzenia czym dokładnie jest tablica. Najprościej mówiąc jest to kontener zawierający w sobie uporządkowany zbiór elementów, w którym poszczególne elementy dostępne są za pomocą kluczy (indeksów). Indeksy te najczęściej są numeryczne i przyjmują wartości od 0 wzwyż.

Tablice jednowymiarowe mogą przechowywać inne tablice, dzięki czemu uzyskuje się tablice wielowymiarowe.

Tablice jednowymiarowe

Jak definiujemy taką tablice? Otóż bardzo łatwo.

tablice1

Tworzymy tablice podobnie jak zmienną z tą różnicą, że podajemy w nawiasie kwadratowym wartość indeksu, dla jakiego dodajemy wartość.

Tablice wielowymiarowe

Jeżeli chcemy stworzyć tablicę wielowymiarową, po prostu podajemy dwa indeksy.tablica2

Aby podejrzeć strukturę tablicy użyjemy polecenia print_r. Jak w przykładzie poniżej, wraz z wynikiem widocznym w przeglądarce.tablice3

Wartość do tablicy możemy dodać również jeśli nie znamy ilości indeksów, które posiadają już przypisaną wartość. W tym celu wystarczy zostawić nawias kwadratowy pusty: $tablica[] .

Tablice asocjacyjne

W PHP występuje też inny rodzaj tablic, tak zwane tablice asocjacyjne,  w których zamiast indeksów liczbowych używa się identyfikatorów znakowych (kluczy). W przykładzie poniżej przedstawiłem zdefiniowanie tablicy i odwołanie się do jej wartości.tablice4

Dodaj komentarz