Uprawnienia w Linux – polecenie dir i ls

Uprawnienia można sprawdzić klikając na ikonkę obiektu prawym przyciskiem myszy, a następnie wejść w Właściwości.  Jednak polecenia terminala mogą nam to ułatwić w pewnym przypadkach, np. jeśli chcemy sprawdzić uprawnienia do większej ilości folderów. Używając terminala zaoszczędzimy czasu, nie musząc klikać każdego pliku z osobna.


 

Przejdźmy do sprawdzenia uprawnień.

Tę czynność umożliwi nam polecenie dir lub ls z opcją -l. A składnia polecenia prezentuje się w taki sposób: dir/ls [OPCJE] ścieżka_do_pliku/katalogu.

l5

W tym przypadku nie podałem ścieżki, ponieważ znajdowałem się w katalogu domowym użytkownika, a poleceniem chciałem sprawdzić uprawnienia do katalogów w nim zawartych. Uprawnienia są zapisywane jako ciąg znaków, gdzie r – odczyt, w – zapis, x – wykonywanie, a myślink “-“ oznacza brak uprawnienia. Są ułożone w grupach po 3: u – właściciel, g – grupa, o – pozostali.

Dla przykładu odczytamy teraz uprawnienia do katalogu Videos. Pierwszą literę pominę narazie, wrócę do niej później. Zapis prezentuje się tak: rwxr-xr-x.  Podzielmy to według grup: rwx r-x r-x. Widzimy więc, że właściciel posiada wszystkie uprawnienia, grupa i pozostali posiadają możliwość odczytu i wykonywania, prawo do zapisu i modyfikacji nie zostało im nadane.


 

Wróćmy teraz do pierwszej litery ciągu. Oznacza ona z jakim typem pliku mamy do czynienia. W tym przypadku jest to d – katalog.

Pozostałe rodzaje obiektów:

 • – dla oznaczenia plików zwykłych
 • dla oznaczenia plików specjalnych
 • b dla oznaczenia plików specjalnych przypisanych
 • dla oznaczenia łączy symbolicznych

 


 

Co oznaczają kolejne części wyniku zapytań dir i ls?

drwxr-xr-x  2  name name 4096 Czerwiec 4  19:14  Videos

 • d – typ pliku
 • rwxr-xr-x – uprawnienia,
 • 2 – liczba łączy,
 • name – właściciel,
 • name – grupa,
 • 4096 – wielkość,
 • Czerwiec 4 19:04 – data i czas ostatniej modyfikacji,
 • Videos – nazwa katalogu,

Dodaj komentarz