Warsztaty: Collaboration VoIP

Warsztaty zostały przeprowadzone w LAB-ie, gdzie ekspert Pan Sławomir Daleszyński przedstawił nam zagadnienia z zakresu VoIP. Warsztaty miały za zadanie pokazanie nam jak działa przekazywanie dźwięku za pomocą łączy internetowych.


 

Cisco_Blue

Program laboratorium:

Wykład multimedialny w sali z telefonami CISCO i innymi urządzeniami potrzebnymi do VoIP, gdzie m.in.: obejrzeliśmy bardzo ciekawą prezentację o przesyłaniu sygnału, rozmowach, strukturze sieci komórkowej firmy, a po przerwie kontynuacja wykładu m.in. o kodekach. Po poszczególnych działach prezentacji rozwiązywaliśmy quizy sprawdzające to, co zapamiętaliśmy z zajęć wykładowych.

– Prezentacja multimedialna dotycząca telefonii IP.

– Zajęcia praktyczne.

– Przerwa na pizze.

– Kontynuacja zajęć praktycznych.

– programowanie telefonów, aktywacja różnych funkcji np. Call Hunting, Group Calling (funkcja umożliwiająca odbieranie telefonu przez każdego z członków grupy)

włączanie widoczności numeru u odbiorcy, konfigurowanie funkcji, dzięki której na telefonie wyświetlane było to, czy dana osoba z grupy podniosła słuchawkę

– pod koniec warsztatów uczyliśmy się konfigurować funkcję Extension Mobility umożliwiającą automatyczną personalizację telefonu dzięki wcześniej stworzonemu profilowi użytkownika


Ważne terminy i pojęcia:

  • VoIP-Voice over Internet Protocol to technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana „telefonią internetową”. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP.
  • Kodek (od koder-dekoder) – urządzenie/program przekształcający strumień danych lub sygnału. Mogą zmienić strumień danych w formę zakodowaną lub odzyskać strumień danych z formy zakodowanej. Kodeki są często używane w wideokonferencjach.
 [cycloneslider id=”voip”]

Dodaj komentarz