Windows Server 2012 – instalacja DHCP

Omówimy dzisiaj zagadnienia dotyczące serwera DHCP. Przejdziemy przez proces instalacji oraz konfiguracji serwera DHCP.

Adres statyczny dla serwera


 

W pierwszej kolejności musimy ustawić adres statyczny dla karty sieciowej, która będzie działać w sieci lokalnej.

Klikamy prawym przyciskiem na ikonkę komputera w prawym dolnym rogu i wybieramy Otwórz centrum sieci i udostępniania

1

 

Następnie zmień ustawienia karty sieciowej

2

Klikamy prawym przyciskiem myszy na odpowiednią kartę sieciową i wybieramy Właściwości. W otwartym oknie klikamy dwukrotnie pozycję Protokół IP w wersji 4 (TCP/IPv4)

Zaznaczamy Uzyj następującego adresu IP i wprowadzamy odpowiednie dane, np.:

 

3

 

 

Klikamy OK i zamykamy otwarte okna.

Instalacja serwera DHCP


 

Otwieramy Menedżer serwera, klikamy Zarządzaj i Dodaj nową rolę.

4

Klikamy Dalej aż dojdziemy do okienka z wyborem dostępnych ról serwera. Zaznaczamy Serwer DHCP a w wyświetlonym okienku klikamy Dodaj funkcję.

5

Przeklikowywujemy do końca gdzie musimy kliknąć Zainstaluj.

6

W tym momencie nastąpi instalacja serwera DHCP.

Po instalacji zamykamy okno. W panelu głównym Menedżera serwera możemy zobaczyć komunikat, który powiadamia o wymaganej konfiguracji. Klikamy Dokończ konfigurację funkcji DHCP. Otwartym oknie potwierdzamy dane i zamykamy je.

8

Konfiguracja serwera DHCP


 

Z górnego menu Menedżera serwera klikamy na Narzędzia i klikamy na DHCP

10

W otwartym oknie rozwijamy drzewo klikamy prawym przyciskiem myszy na IPv4 i wybieramy Nowy zakres.

13

W wyświetlonym okienku klikamy Dalej.
Wprowadzamy nazwę zakresu oraz opcjonalnie opis.

11

Przechodzimy dalej. Wpisujemy zakres adresów IP w jakich serwer będzie nadawał adresy oraz maskę podsieci w jakiej będą pracować.

14

Teraz mamy możliwośc ustawić zakres adresów które zostaną przez nas wykluczone z wcześniej zdefiniowanej puli adresów. Nie musimy tego wypełniać.

15

W kolejnym oknie ustalamy czas dzierżawy adresu. Po tym czasie adres zostanie zwolniony i inny komputer będzie miał możliwość z niego skorzystać.

16

W następnym oknie klikamy dalej.

17

W tym oknie wpisujemy adres bramy domyślnej (w tym wypadku adres serwera). Wpisujemy adres i klikamy Dodaj.

18

Tutaj mamy możliwość określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny

dns

W kolejnym oknie możemy określić serwery WINS.

19

Następnie klikamy Dalej i Zakończ
Od teraz nasz zakres będzie aktywny.

20

Gdy rozwiniemy drzewko naszego zakresu, możemy wejść do Dzierżawy adresów. Tam zobaczymy listę urządzeń korzystających z naszego serwera i jakie mają adresy IP oraz MAC.

wynik2

Dodaj komentarz