Zadania Egzaminacyjne – Część 2 – E.13

Kolejne zadanie praktyczne.

Połączenia między urządzeniami:

Serwer -> Przełącznik

Stacja robocza – > Przełącznik

Konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej:

 • serwer i stacja robocza powinny pracować w tej samej podsieci o adresie 172.16.1.0/ 24
 • sprawdzenie połączenia serwera ze stacją roboczą
 • sprawdzenie połączenia stacji roboczej z serwerem

interfejs1interfejs2

Dla serwera ustawiamy adres 172.16.1.2 z maską 255.255.255.0 (/24), dla stacji roboczej 172.16.1.2.

Sprawdzamy połączenie pomiędzy serwerem a stacją roboczą (w obie strony) przy użyciu polecenia ping w wierszu poleceń.

W przypadku niepowodzeń wyłączamy wszelkie zapory itp.

Utworzenie i konfiguracja grup lokalnych i kont użytkowników na serwerze:

 • utworzenie grupy użytkowników o nazwie zaloga
 • utworzenie konta kierownik z uprawnieniami administratora i hasłem zaq1@WSX
 • utworzenie konta z ograniczeniami o nazwie nowak, należące do grupy zaloga, z hasłem xsw2#EDC i folderem macierzystym umieszczonym w folderze C:\ustawienia\zaloga

Zarówno grupę jak i użytkowników tworzymy wchodząc w panel sterowania – > narzędzia administracyjne – > zarządzanie komputerem

Tworzymy grupę o nazwie zaloga, następnie konto kierownik, który aby miał uprawnienia administratora musi być dodany do grupy o nazwie Administratorzy. Konto o nazwie nowak dodajemy do grupy zaloga (konto to ma domyślnie ograniczenia ponieważ nie należy do grupy Administratorzy).

Określamy folder macierzysty dla konta o nazwie nowak:

profil1

Robimy to wchodząc we właściwości konta, następnie przechodząc w zakładkę Profil i wprowadzamy ścieżkę lokalną do folderu macierzystego.

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera DNS na serwerze:

 • dodanie roli serwera DNS
 • konfiguracja strefy wyszukiwania do przodu, w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) to mojepliki.com
 • dodanie rekordu hosta o nazwie ftp powiązane z adresem IP serwera
 • konfiguracja adresu IP serwera DNS w ustawieniach protokołu TCP/IP stacji roboczej

serwerdns1

Otwieramy menedżer serwera i dodajemy nową rolę serwera, którą jest serwer DNS.

serwerdns3

Z narzędzi wybieramy DNS po czym otworzy się Menedżer DNS. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Strefy wyszukiwania do przodu po czym wybieramy Nowa strefa.

serwerdns5

Otworzy się kreator nowych stref, wybieramy strefę podstawową i m.in podajemy nazwę strefy.

serwerdns6

Na koniec wchodzimy na stworzoną przez nas strefę i dodajemy nowego hosta.

Promowanie serwera do roli serwera FTP:

 • utworzenie folderu ftp w katalogu głównym dysku systemowego serwera
 • utworzenie w folderze C:\ftp plików z pustą zawartością: plik1.txt i plik2.txt
 • dodanie roli serwera Web z usługą FTP
 • zawartość folderu C:\ftp ma być dostępna w przeglądarce internetowej pod adresem ftp.mojepliki.com dla połączeń anonimowych

Zaczynamy od utworzenia folderu z plikami i udostępnienia go:

serwerftp4

Dodajemy rolę serwera Web z usługą FTP:

serwerftp1

serwerftp2

Po instalacji z narzędzi wybieramy Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

serwerftp5

Następnie dodajemy witrynę FTP.

serwerftp10

Określamy nazwę witryny i podajemy ścieżkę do folderu.

serwerftp8

Podajemy adres IP serwera, a następnie ustawiamy uwierzytelnianie.

Teraz wystarczy już jedynie połączyć się z serwerem FTP ze stacji roboczej wprowadzając w przeglądarce adres: ftp.mojepliki.com

serwerftp12

 

Dodaj komentarz