Zajęcia dodatkowe z Pythona

Dnia 3 XII 2019 w naszej szkole odbyły się pierwsze zajęcia z języka Python.

Python jest językiem programowania, który powstał w roku 1991. Jego autorem jest holenderski programista Guido van Rossum. Język ten kieruje się przejrzystością i czytelnością kodu. Rozwijany jest jako projekt Open Source.

 

Na zajęcia przybyła siódemka uczniów ze szkół podstawowych. Pierwsza lekcja poświęcona była na przeprowadzenie instalacji środowiska programistycznego PyCharm. Po lekkich problemach technicznych udało nam się skonfigurować program i rozpocząć naukę pierwszych programów w Pythonie. Naszym pierwszym zadaniem było wypisanie na ekran klasycznego tekstu “Witaj świecie!”.

Później uczniowie zostali wstępnie zapoznani z podstawowymi operacjami matematycznymi, łączeniem łańcuchów tekstowych oraz zmiennymi. Zmienne posłużyły do wypisania na ekran swojego imienia, a także do przeprowadzania działań.

Drugie zajęcia odbyły się już tydzień później – 10 XII 2019. Pojawiło się szerokie grono młodych uczniów chętnych na naukę programowania. Na lekcji tej rozwinięte zostały podstawy poznane w zeszłym tygodniu. Pojawiły się nowe instrukcje, takie jak input() czy math.pow() i math.sqrt() z modułu matematycznego. Uczniowie nauczyli się już metod wczytywania danych od użytkownika w trakcie wykonywania programu, a także operowanie tymi danymi.

Trzecia lekcja odbyła się 17 XII 2019. Uczniowie także pojawili się w pokaźnej grupie. Zajęcia te były poświęcone instrukcji warunkowej if. Od najprostszej struktury

if 1 ==1:
print(“Jeden jest równe jeden”),

uczniowie przeszli do kolejnych elementów instrukcji warunkowej, tj. else oraz elif. Programy stawały się coraz bardziej rozbudowane. Pierwszy bardziej złożony program to wypisywanie opisu słownego otrzymanej oceny na podstawie wpisanej liczby. Pojawił się także program podający parzystość podanej liczby, do którego została wykorzystana operacja modulo. Najbardziej rozbudowanym programem był interaktywny kalkulator wykonujący operacje podane przez użytkownika.

Następne zajęcia odbędą się po świętach i będą dotyczyć pętli w języku Python.

Prowadzący zajęcia: Michał z klasy 3TI

Dodaj komentarz